Werkwijze

Bij ons werk gaat het vooral om snelheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Daarom leggen we altijd - hoe klein of groot de opdracht ook is - persoonlijk contact met u.

Daarna weten we wat u wenst, verwacht of nodig heeft.
U weet vervolgens waar u op mag rekenen: een zorgvuldige vertaling van hoge kwaliteit binnen de afgesproken tijd.

Over welke taal we ook spreken en om welke situatie het ook gaat, u houdt altijd uw vaste contactpersoon bij HSM. Dat voorkomt misverstanden en zorgt ervoor dat uw dossier altijd volledig, betrouwbaar en up-to-date is.

Nauwkeurig
Voor elke vertaling geldt dat nauwkeurigheid voorop staat. De grammatica moet uiteraard correct zijn. Daarnaast is voor een juiste vertaling ook kennis nodig van de vaktaal die wordt gebruikt.
Tenslotte houden we rekening met de cultuur van een land.

Betrouwbaar
De vertalers van HSM Vertaalbureau zijn aangesloten bij beroepsverenigingen zoals het Nederlandse Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) in Nederland, of bij een eigen nationale beroepsvereniging. Ze staan veelal ingeschreven bij het Rbtv, het Register be√ędigde tolken en vertalers. Daarvoor hebben ze voor de rechtbank de eed of gelofte afgelegd om onder andere geheimhouding te garanderen en naar waarheid te vertalen.

Stap 1

U legt uw vraag voor en stuurt ons uw tekst (brondocument).

Stap 2

Wij beoordelen de tekst.

Stap 3

We overleggen over uit te voeren werkzaamheden, bijzondere wensen en levertijd.

Stap 4

U ontvangt ons voorstel met (indien gewenst) prijsopgave en levertijd.

Stap 5

U geeft akkoord. Wij sturen u de bevestiging van onze afspraken.

Stap 6

We vertalen uw brondocument (en overleggen in geval van vragen).

Stap 7

U ontvangt de vertaling. U controleert en geeft uw opmerkingen/reacties door.

Stap 8

U ontvangt de finale versie.

Print Friendly, PDF & Email